Takeshi Kaneshiro as Keigo Ishikawa

Kamisama Mou Sukoshi Dake.